Velkommen til Aima Instituttet

Hjemmesiden er under rekonstruktion. Indtil videre bør du bruge KristianeRavnFrost.com
The website is under re-construction. Please use KristianeRavnFrost.com until further notice.

Filosofi

Aima Instituttet er baseret på den makrobiotiske filosofi.

Makrobiotik er et system af holistiske principper og dynamiske fremgangsmåder til at guide valg i forhold til ernæring, aktivitet og livsstil for fysisk, følelsesmæssig, mental, social og miljømæssig sundhed.

Vedtaget af International Macrobiotic Conference 2017. Bl.a. GOMF, SHI, Macrobiotic Association,IMP, IME, Chi Energy og IMS har tilsluttet sig. Revideret i 2018.

Det underliggende princip, som gennemstrømmer den makrobiotiske tilgang til livet, er at

  • Bag alt findes et energifelt. Når energifeltet ændrer karakter ændrer fænomenet karakter.
  • Vores energifelt og dermed også vores fysiske, følelsesmæssige og mentale tilstand påvirkes af
    • hvad vi tager ind (mad, drikke, luft, sanseindtryk, vibrationer)
    • hvad vi identificerer os med (vore overbevisninger, værdier, holdninger og tanker)
    • hvad vi giver ud (fysiske affaldsstoffer, luft, fysisk, følelsesmæssig og mental aktivitet, vibrationer)

Denne forståelse giver os mulighed for at lave bevidste valg og tage et større ansvar for vore liv og den verden, vi lever i, end vi ellers ville være i stand til. Alle oprindelige kulturer, jeg kender til har et sprog omkring denne grundlæggende tilgang til livet.

Sammenhæng med det samfund vi lever i

I den vestlige verden blev dette verdenssyn i 17 og 18 hundrede tallet fortrængt af den Newtonske videnskab, som er baseret på reduktionisme, determinisme og helt igennem materialistisk, idet verden består af en samling atomer og molekyler uden noget form for åndeligt samordnende princip.

Selvom kvantefysikken, som integrerer de oprindelige kulturers tilgang til livet med videnskaben, allerede holdt sit indtog for mere end 100 år siden, så er det dominerende verdenssyn i Vesten dog stadig baseret på Newtonianisme. Interessant at et moderne videnskabsbaseret samfund fastholder en sådan “overtro” i mere end 100 år.

En af konsekvenserne af dette verdenssyn er at vi antager at alle problemer skal løses ved at finde svar på spørgsmålet: “Hvad kan vi GØRE?” i stedet for “Hvad kan vi LADE VÆRE MED AT GØRE?”

Vesten kolonialiserede den tredie verden og fik dem til at dyrke luksusvarer som kaffe, bananer, sukker, kakao etc til os. Konsekvenserne er at vesten dør af overkonspumption, den tredie verden lider sult og nød og vi bliver alle et offer for den globale klimaopvarmning. Hvis vi spurgte hvad vi kunne lade være med at gøre, så er svaret enkelt. Holde op med at æde os ihjel på deres beskostning. Hvis vi spørger hvad vi kan gøre, så lander vi i ulandsstøtte, kunstgødning, sprøjtemidler, genmodificerede fødevarer, transporter af fødevarer mellem kontinenter mm.

I forhold til vores egen sundhed, så går vi til  lægen og får en recept. Men sure opstød kommer ikke af mangel på Omeprazol. Hovedpine skyldes ikke mangel på albyler. Højt kolesterol skyldes ikke mangel på statiner osv. Disse medikamenter skaber en ny ubalance, som kræver flere medikamenter. Vort samfund er ved at kollapse under byrden af sygdom og dysfunktionalitet. Måske ville det være en god ide at begynde at spørge os selv om: Hvad er det vi GØR, som skaber disse problemer og hvordan kan vi lade være med at gøre dette? For meget, for fedt, for sødt, for salt, for raffineret, for forurenet kost? Stillesiddende liv? Et liv i stress og jag, hvor der ikke er tid til at mærke efter?

SindAt håndtere sindet er et håndværk! Det kan læres!